Informatie Orange the World - Stop Geweld Tegen Vrouwen

In meer dan 90 landen wereldwijd wordt jaarlijks actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland deden vorig jaar 230 gemeenten mee. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord door (ex)partnergeweld. Wordt medestander van Orange the World!. Iedereen kan iets doen, vooral ook mannen en jongens. Doorbreek het taboe op praten over geweld door er juist over te praten, of zorg als actieve omstander dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen op het werk, op straat, in het OV of in het café.

De 5 medestander Pledges

1. Ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes

Dit klinkt als een open deur, en dat is het ook. Maar dit is waar het begint. Hoe meer mensen ervoor kiezen om geen geweld te gebruiken om problemen op te lossen, hoe minder geweld.

2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp 

Slechts 40% van de vrouwen en meisjes die geweld meemaken meldt dit überhaupt aan iemand. En slechts 10% daarvan meldt bij een officiele instantie die hulp kan bieden. Veel slachtoffers zijn bang niet series genomen te worden, of denken dat hun geval niet ernstig genoeg is om hulp te vragen. Ook weten veel vrouwen en meisies niet waar zij terecht kunnen als zij wel willen melden. Op de website www.geweldtegenvrouwenmelden.nl zijn bijna alle meldpunten in Nederland voor verschillende soorten geweld te vinden. Zo kun je iemand doorverwijzen naar de juiste instantie om hulp te krijgen.

3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen

ledereen kan its doen om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen, in de openbare ruimte, in het OV, op het werk, op school of waar dan ook. Bijvoorbeeld door als omstander in te gripen als ze zen dat iemand lastiggevallen wordt, door als man niet vlak achter een vrouw te lopen in het donker, door er iets van te zeggen als er seksistische opmerkingen worden gemaakt op de werkvloer, door te vragen of een vrouw of meisje hulp wil als je het gevoel krijgt dat ze zich niet veilig voelt. Een klein gebaar kan al veel verschil maken. Voor meer info zie Movisie.nl.

4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen

Eén van de belangrijkste barrières voor het bestrijden van geweld teen vrouwen en meisjes is het taboe dat nog altijd rust op het praten hierover. Slachtoffers houden zich daardoor stil, omstanders zijn zich daardoor niet bewust van de omvang van het problem en daders komen gemakkelijk weg met intimidatie of geweld. De reacties op de #MeToo beweging waren exemplarisch; veel mensen, vooral mannen, waren verbijsterd hoeveel vrouwen in hun naaste omgeving ook seksuele intimidatie of geweld hadden meegemaakt. Dat is niet zo vreemd als je weet dat dit een op de drie vrouwen overkomt. Het taboe doorbreken helpt zowel slachtoffers om te praten over wat zij meemaken, als omstanders om iets te zeggen van intimidatie of geweld,

5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag

De voedingsbodem van geweld tegen vrouwen is grensoverschrijdend gedrag dat vrouwen en meisjes objectiveert en zo de drempel tot geweld teen hen verlaagt. Kleedkamer grappen, studentenhumor, seksueel getinte opmerkingen op het werk, maar ook machtsongelijkheid, seksualisering van jonge meiden door kledingvoorschriften, slutshaming of macho-gedrag om andere mannen te imponeren dragen hieraan bij. Geweld tegen vrouwen zou een uitzondering zijn als met name mannen elkaar stelselmatig zouden aanspreken op zulk gedrag, zeker als ze een voorbeeldfunctie of leidende functie hebben. En vergeet de ouders van zoons niet; geen jongetje wordt als dader geboren. Het is het laatste, maar misschien het belangrijkste punt in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.